Brochure Scholen°Concept

Het Scholen°Concept is een totaalconcept voor de beheersing van het binnenklimaat, speciaal voor het onderwijs. Het verzorgt naast de ventilatie ook de verwarming en koeling van lokalen en overige ruimten. Eventueel kan ook de verlichting en zonwering worden aangesloten. Standaard aansluiting op onze meldkamer maakt het mogelijk om het systeem 24/7 te monitoren en op afstand te optimaliseren. Deze integratie van functies zorgt voor een comfortabele en gezonde werk- en leeromgeving, bespaart aantoonbaar veel energie en waarborgt de prestatie. Het Scholen°Concept is een slimme keus voor nu én in de toekomst.

Elke school een Frisse School!
Voor gezonde leerlingen en betere prestaties
Offerte aanvragen