Energiezuinige klimaatbeheersing voor uitvaartcentra

Een aangename ruimte om te gedenken

Het moment van een uitvaart is altijd droevig. Als uitvaartcentrum wilt u de familie, vrienden en kennissen van de overledene een prettige ruimte bieden waar zij afscheid kunnen nemen. Prettig door ambiance en de juiste zaalgrootte voor de juiste groep, maar ook een aangenaam (niet te warm en niet te koud) binnenklimaat.

Aan de start van een samenkomt is de zaal fris (of zelfs koud), maar het kan ook nog bedompt zijn van een groep die kortgeleden is vertrokken. Want waar een groep samenkomst, en er is onvoldoende ventilatie, daar loopt de temperatuur en het CO2-gehalte op en ontstaat er een muffe ruimte. Een onwenselijke situatie, zeker gezien de treurige reden van de samenkomst.

Met grote of kleine groepen aangenaam samenkomen met het Zalen°Concept

Goede verwarming, koeling en ventilatie: het is de basis voor een comfortabele ruimte. Het Zalen°Concept zorgt voor een aangename ruimte ongeacht het aantal mensen dat in de ruimte verblijft. Het concept voorkomt volautomatisch een bedrukte lucht door slimme techniek, waardoor u als beheerder geen zorgen heeft over uw binnenklimaat. Het Zalen°Concept is een alles-in-één oplossing die zowel binnenklimaat als (optioneel) verlichting en zonwering regelt. Het is zeer energiezuinig en draagt daarmee bij een duurzame uitvaart.

Eén slim klimaatsysteem voor verwarmen, ventileren, koelen, licht en zonwering

Een alles-in-één klimaatoplossing die het binnenklimaat in uw uitvaartcentrum regelt door middel van sensoren. De sensoren meten continu of uw binnenklimaat voldoet op basis van CO2 en temperatuur. Zodat er altijd volautomatisch op het juiste moment verwarmd, geventileerd of gekoeld wordt. Ook kan het systeem de zonwering en verlichting automatisch regelen, wel zo handig en zo bespaart u ook nog eens energiekosten. Per ruimte is alles tijdelijk handmatig aan te passen met het paneel aan de muur of de web-based omgeving, zodat volledig aan de wens wordt voldaan.

Automatische aanpassing aan de grootte van de groep door middel van sensoren

Of een ruimte fris (en dus niet muf) aanvoelt, hangt af van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Maar wat ‘goede’ ventilatie is, verschilt per moment. Immers, wanneer de ruimte gebruikt wordt door een kleine groep mensen is de behoefte anders dan wanneer de ruimte wordt gebruikt door een tiental mensen. Ook in gemeenschappelijke ruimtes, zoals de hal, ontvangstruimte of condoleanceruimte, is er een andere ventilatie- en verwarmingsbehoefte. Daarom werkt het Zalen°Concept met continue CO2-meting en/of relatieve luchtvochtigheidsmeting per afzonderlijke ruimte in het gehele gebouw. Elke ruimte krijgt een systeem met bedienpaneel die geautomatiseerd het klimaat regelt volgens de ingevoerde instellingen. Zo is de luchtkwaliteit in iedere ruimte geborgd.

Alleen ingeschakeld wanneer nodig en eenvoudig in gebruik

Het systeem werkt geheel automatisch op basis van uw behoefte. U kunt zelf instellen wanneer het systeem actief moet zijn, bijvoorbeeld een uur voordat u een groep verwacht. Vervolgens detecteert het systeem wanneer er mensen aanwezig zijn en past zich daarop aan. U bedient het systeem via een web-based applicatie op pc of tablet. In deze omgeving kan u onder andere centrale en decentrale aanpassingen doen, het energieverbruik uitlezen en de onderhoudstatus bekijken.

Soms zijn er speciale (tijdelijke) wensen van uw gasten. Bijvoorbeeld als men beelden toont op een scherm en het licht moet gedimd worden. Via een bedienpaneel aan de wand kunnen op een simpele manier (tijdelijk) aanpassingen worden gedaan. Praktische informatie en duidelijke iconen zorgen voor eenvoudig gebruik.

24/7 monitoring en bijsturing

Het klimaatsysteem wordt standaard gekoppeld aan onze meldkamer, waardoor we 24/7 uw systeem monitoren. Dit resulteert in een absolute waarborging van de prestatie, het comfort en de energiezuinigheid van het concept. Signaleren wij afwijkingen, dan grijpen wij zo mogelijk van afstand in, zonder verstoring van uw bijeenkomsten.

 

Hoog comfort, fluisterstil en apparatuur uit het zicht

Tijdens de uitvaart willen uw gasten zich bezig houden met het afscheid nemen en dus niet gestoord worden door 'randzaken'. Er moet bijvoorbeeld een comfortabel klimaat zijn omdat mensen veelal stil zitten. Het Zalen°Concept voorziet hier volledig in. Er is geen sprake van tocht door het klimatiseren op overdruk, sensoren zorgen voor een constante temperatuur en de unit is fluisterstil. Zo is het altijd aangenaam in de ruimte en zijn er geen hinderlijke geluiden zijn.

Uniek aan het Zalen°Concept is dat de inbouw slechts beperkte ruimte nodig heeft en dat grote schachten en onhandige kanalen niet nodig zijn. Daardoor kan het systeem bijna altijd boven het plafond worden geplaatst en is de apparatuur mooi uit het zicht.

Betaalbaar klimatiseren door lage implementatie- en exploitatiekosten

Het Zalen°Concept is in verhouding met andere klimaatconcepten bescheiden in investering en de exploitatiekosten zijn laag. Doordat het systeem compact is, zijn er vaak weinig bouwkundige aanpassingen nodig. Daarbij is het systeem prefab en modulair, waardoor de bouwtijd kort is. Dankzij de lage bouwkundige kosten en de zeer korte bouwtijd is het systeem eenvoudig en betaalbaar in te passen in een nieuw- of verbouwproject. Door gebruik van slimme technieken is het concept uiterst energiezuinig. Het systeem werkt op basis van behoefte, waardoor er nooit onnodig wordt geventileerd, verwarmd of gekoeld. Hierdoor worden uw maandelijkse energielasten aanzienlijk verminderd.

Gasloos, warmteterugwinning en duurzaam

Het Zalen°Concept is toekomstbestendig met innovatieve technologieën en duurzame mogelijkheden, dit draagt bij aan de wens om steeds duurzamer een uitvaart in te richten. Daarnaast kan u zo voldoen aan de steeds strenger wordende duurzaamheidseisen die gesteld worden.

Het concept maakt gebruik van een slimme vorm van energie-uitwisseling: warmte die in de ene ruimte overbodig is, wordt gebruikt voor de verwarming van een ruimte die daar behoefte aan heeft. Het systeem is daarbij zeer energiezuinig door sensoren, dynamische warmteterugwinning en nachtkoeling.

Het concept werkt op een bestaande CV-installatie, maar het concept is ook gasloos en met een warmtepomp in te zetten. U heeft dus niet alleen een klimaatsysteem dat een goed binnenklimaat biedt, maar u investeert ook in een duurzame toekomst.

WAAROM KIEST U VOOR HET ZALEN°CONCEPT?

Altijd een optimale temperatuur in uw uitvaartcentrum

Geautomatiseerd systeem dat eventueel handmatig in te stellen is per ruimte.

 

Draagt bij aan de verhoging van uw energielabel

Het Zalen°Concept helpt u een hoger energielabel voor uw pand te realiseren.

Het stilste systeem op de markt

Dit systeem kenmerkt zich door een zeer lage geluidsproductie van slechts 32,5 decibel en verstoort herdenkingen dus niet.

Gemiddeld ruim 40% besparing op energiekosten

U bespaart op energieverbruik en onderhoudskosten dankzij uitgekiende techniek en duurzame kwaliteit.

Ideaal voor uitvaartcentra door het flexibele karakter

Door het flexibele karakter zeer geschikt voor verschillende soorten zalen en ruimtes waar groepen mensen samenkomen. Dit ongeacht de groepsgrootte.

Esthetisch verwerkt in uw pand

Alle apparatuur en kanaalwerk kan uit het zicht in uw ruimte worden verwerkt, zo blijft de ambiance van uw zaal behouden.

Bekijk vergelijkbare zalen

Duurzaamheid en comfort gaan hand-in-hand in Paviljoen van De Dame

Paviljoen van De Dame

Paterswolde

Modulaire oplossing

Prettig binnenklimaat, ook wanneer de bezetting sterk wisselt

Dorpshuis Trefpunt

Thesinge

Zalen°Concept

Subsidies maakten gezond binnenklimaat mogelijk in multifunctioneel centrum

Multifunctioneel Centrum

Gieterveen

Zalen°Concept

Uw uitvaartcentrum met een prettig binnenklimaat,
samenkomen in een aangename en energiezuinige ruimte.