Monumentaal schoolgebouw Cartesius Lyceum krijgt optimaal leer-en werkklimaat

Monumentaal schoolgebouw Cartesius Lyceum krijgt optimaal leer-en werkklimaat

Na een grondige verbouwing en herinrichting heeft het monumentale pand aan de Lindengracht 93 in Amsterdam zijn originele bestemming als onderwijsgebouw teruggekregen. In de voormalige Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie – waar tijdelijk een atelier en diverse maatschappelijke voorzieningen waren ondergebracht – worden sinds september 2018 de leerlingen van het Cartesius Lyceum 2 gehuisvest. Tijdens de renovatie is het schoolgebouw flink nageïsoleerd. Ook is een nieuwe technische installatie aangelegd, waardoor het gebouw nu beschikt over een aangenaam leer- en werkklimaat. Toch zijn alle bestaande, karakteristieke elementen van het pand behouden gebleven.

De bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd door Bouw- en aannemingsbedrijf Kneppers. Klaver Giant Alkmaar was verantwoordelijk voor de elektrotechnische installaties, terwijl Pro-Airco tekende voor de werktuigbouwkundige technieken. Duurzaamheidsadviseur Merosch stond in voor het installatie-ontwerp. “Om tot een energiezuinig, gezond en fris schoolgebouw te komen, hebben we allereerst de bouwkundige schil energetisch geüpgraded”, vertelt Bart Advokaat, Senior Adviseur bij Merosch. “Alle gevels zijn aan de binnenzijde voorzien van isolatiematerialen, voorzetwanden en nieuwe radiatoren, waardoor de buitengevel onaangetast kon blijven. De begane grondvloer is vanaf de onderzijde geïsoleerd. Daarnaast is buitenzonwering aangebracht, waarmee onnodige opwarming van het gebouw in de zomer wordt voorkomen. Dankzij deze maatregelen kon flink bespaard worden op de interne warmte- en koudevraag.”

"Tijdens de renovatie zijn alle bestaande, karakteristieke elementen van het pand behouden gebleven."

Conform Frisse Scholen Klasse B

Echter de belangrijkste inpassingsvraag had betrekking op het ventilatiesysteem. “Om te kunnen voldoen aan de Frisse Scholen Klasse B criteria, was een ventilatiesysteem onontbeerlijk”, vertelt Advokaat. “Bepaald geen sinecure, omdat in het gebouw nauwelijks gesloopt mocht worden. Op het dak mochten geen zichtinstallaties worden aangebracht, waardoor een centraal systeem voor verwarmen, koelen en ventileren afviel. Bovendien was de gebouwconstructie niet geschikt voor zware installaties. Daarom hebben wij gekozen voor het lichte, decentrale Comfort˚Plus Scholen˚Concept van Klimaatgroep Holland; een alles-in-één klimaatoplossing waarin ventileren, koelen, verwarmen, dynamische warmteterugwinning én gratis nachtkoeling slim geïntegreerd zijn.”

"Door een constante meting van CO2, temperaturen, luchtdruk en luchtvochtigheid wordt het binnenklimaat perfect aangepast aan de wensen van de gebruikers"

In het schoolgebouw moesten de plafondhoogtes en monumentale kozijnen optimaal zichtbaar blijven. “Om de gebouwtechnieken zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken, zijn in de lokalen grote plafondeilanden aangebracht die tevens de akoestiek verbeteren. Alleen de buitenlucht-aanzuigkanalen zijn nog deels zichtbaar.” Frisse buitenlucht wordt waar mogelijk – middels lage dakkappen – via het dak aangezogen, aldus Advokaat. “Op enkele plekken zijn roosters in de achtergevel aangebracht. In één lokaal is bovendien een bestaand zijraampje vervangen.”

Volledig vraaggestuurde energiemodule

In totaal zijn elf Comfort˚Plus-units geleverd. Alle units zijn gekoppeld aan het cv-net. Een energiemodule borgt een vraaggestuurde opwekking van warmte en koude. “Door een constante meting van CO2, temperaturen, luchtdruk en luchtvochtigheid wordt het binnenklimaat perfect aangepast aan de wensen van de gebruikers”, vertelt Harry Vaatstra, directeur van Klimaatgroep Holland. “Het klimaatsysteem zorgt per lokaal voor een fris binnenklimaat, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke variabelen op ruimteniveau. Aan het eind van de dag wordt de temperatuur automatisch teruggeschakeld naar een vooraf bepaalde basisinstelling. Gratis nachtkoeling resulteert dan
in heerlijk frisse lokalen, zonder energieverspilling.”

"Om de gebouwtechnieken zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken, zijn in de lokalen grote plafondeilanden aangebracht die tevens de akoestiek verbeteren. Op enkele plekken zijn roosters in de achtergevel aangebracht."

De klimaatunits zijn eenvoudig te bedienen middels een wand-bedienpaneel, vertelt hij. “Hierin is ook de sturing van de verlichting en zonwering opgenomen. Een weerstation zorgt voor een wind-, neerslag- en temperatuurafhankelijke besturing van de zonwering.” De meldkamer van Klimaatgroep Holland monitort en beheert continu de actuele status van de Comfort˚Plus installaties. Eventuele storingen worden direct (op afstand) verholpen, waardoor de binnenklimaatkwaliteit te allen tijde wordt geborgd.

Meer informatie over het Scholen˚Concept

Misschien ook interessant:

Scholen op Urk lopen voorop

Dr. Maarten Lutherschool en DS. E. Du Marchie van Voorthuysenschool

Urk

Scholen°Concept

“Samen moeten we het doen” - interview met schoolbestuurder Tiemen Oosterhoff

GBS de Wiekslag

Schildwolde

Scholen°Concept

Razendsnel naar Frisse Scholen klasse B met koeling voor OBS de Zandplaat

OBS de Zandplaat

't Zand

Scholen°Concept

Offerte aanvragen