CBS De Heerdstee is een Frisse School met een optimaal binnenklimaat

CBS De Heerdstee is een Frisse School met een optimaal binnenklimaat

In de gemeente Groningen draagt het project Fris & Duurzaam bij aan duurzame, energiezuinige en frisse scholen. In totaal zijn ruim 40 scholen onderdeel van dit ambitieuze project, waaronder CBS De Heerdstee. De zomer stond voor CBS De Heerdstee in het teken van een verbetering van het schoolgebouw. De aanleiding was de resultaten van een onderzoek die uitwezen dat het slecht gesteld was met het binnenklimaat op de school en het lopende project Fris & Duurzaam in de gemeente Groningen.

In overleg met het schoolbestuur VCOG en de gemeente Groningen is besloten om de school op te knappen. Ook de kinderen hebben bijgedragen. Met een sponsorloop is geld ingezameld om verf aan te schaffen. Alle muren zijn geverfd, nieuwe dak- en vloerisolatie is aangebracht en er is een nieuw systeemplafond geïnstalleerd, inclusief energiezuinige verlichting. Daarnaast is in de school het ScholenConcept toegepast, dat per lokaal het optimale binnenklimaat regelt.

De CO2 komt vrijwel nooit boven de 1000ppm

Naast het verbeteren van het binnenklimaat wilde men ook de isolatie en de uitstraling aanpakken. De binnenkant van De Heerdstee was voorzien van bruine muren, bruine houten plafonds en verouderde verlichting. Dit voldeed niet meer en een verbeterslag was noodzakelijk.

"Met de grote opknapbeurt is het niet alleen een Frisse School geworden, maar ook een duurzame school. Mede door het nieuwe klimaatsysteem van Klimaatgroep Holland."

De directeur, Anneke van Bergen, is erg blij met het resultaat: “De school is compleet veranderd. Wij hebben altijd aandacht besteed aan duurzaamheid, ook richting de kinderen. Met de grote opknapbeurt is het niet alleen een Frisse School geworden, maar ook een duurzame school. Mede door het nieuwe klimaatsysteem van Klimaatgroep Holland. Ik kijk met regelmaat op de bedieningspanelen en de CO2 komt vrijwel nooit boven de 1000ppm, ondanks dat we klassen hebben met 35 kinderen!”

Meer informatie over het Scholen˚Concept

Misschien ook interessant:

"Ik merk dat de kinderen meer actief betrokken zijn bij de lessen"

CBS de Fontein

 Harmelen

Scholen°Concept

Ingenieus klimaatsysteem IKC Triade maakt optimaal gebruik van restwarmte

IKC Triade

Aalsmeer

Scholen°Concept

Twee scholen in één kindcentrum bij IKC Groote Veen

Kindcentrum Groote Veen

Eelde

Scholen°Concept