Vergelijking energieprestatie (EPC)

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar het Scholen°Concept van Klimaatgroep Holland. De energieprestatie is beoordeeld en vergeleken tussen het Scholen°Concept en andere klimatiseringsconcepten.

Download de factsheet met de EPC vergelijking

In deze factsheet is de energetische prestatie uitgedrukt in de uitkomst van EPC (energie besparende coëfficiënt) die bij de aanvraag van omgevingsvergunning (nieuwbouw) moet worden getoond. Niet alleen de energieprestatie speelt een rol bij de keuze voor een geschikt klimatiseringsconcept. Alle aspecten die een relevante rol spelen in de keuze voor een klimatiseringsconcept worden benoemd. Deze factsheet geeft u informatie voor het maken van een afgewogen keuze.

Elke school een Frisse School!
Voor gezonde leerlingen en betere prestaties
Offerte aanvragen