Invulinstructie EPG-berekening

Het Scholen°Concept bestaat uit het unieke en innovatieve product de Comfort°Plus 1532 (CP1532). Dit systeem kenmerkt zich door een zeer lage geluidsproductie, een verhoogd ventilatiedebiet en een verlaagd opgenomen elektrisch en thermisch vermogen. Het is zeer energiezuinig, onder andere door dynamische warmteterugwinning. Het systeem is dermate innovatief dat we voor u een invulinstructie voor de Energie Prestatie Gebouwen (EPG) hebben laten maken.

Invulinstructie EPG-berekening Comfort°Plus 15°32

In deze invulinstructie wordt omschreven hoe het Scholen°Concept (CP15˚32) van Klimaatgroep Holland ingevuld dient te worden in de software UNIEC2.0 om de EPG te berekenen. Het invullen in andere software kan hier iets van afwijken, maar op basis van de in te vullen gegevens kan dit eenvoudig worden overgenomen.

Elke school een Frisse School!
Voor gezonde leerlingen en betere prestaties
Offerte aanvragen