Logi˚Connect

Onderwijsgebouwen worden voorzien van steeds meer systemen die het comfort, de verlichting, zonwering of energieopwekking regelen. Om deze technieken te kunnen besturen en beheren, heeft bijna elke fabrikant een eigen besturing ontwikkeld. Echter voor menig conciërge of facilitair medewerker is het vlekkeloos beheren van al deze besturingen een uitdaging op zich. Klimaatgroep Holland heeft hier een oplossing voor: de Logi˚Connect.

In samenwerking met het onderwijs

De Logi˚Connect is een besturingslijn die bestaat uit een aantal standaard modules waar nevenruimtes in de school (bijvoorbeeld een aula of directeurskamer) en technieken mee bestuurd kunnen worden. Eenvoudig en technisch zeer gunstig. Gemak en ontzorging staan centraal. De Logi˚Connect-lijn is ontwikkeld in samenwerking met en door het onderwijs. De opmars van het succesvolle Scholen˚Concept en het enthousiasme onder installateurs en eindgebruikers heeft ertoe geleid dat adviseurs meer en meer in aanraking kwamen met het concept. Met name vanuit deze hoek is de vraag gekomen hoe ook de overige ruimtes in een schoolgebouw bestuurd kunnen worden, evenals bijvoorbeeld een cv-ketel, zoneklep of warmtepomp. Om tegemoet te komen aan deze vraagstelling en het onderwijs te behoeden voor een ‘houtje touwtje oplossing’, een wir war van onoverzichtelijke besturingstechnieken, heeft Klimaatgroep Holland de Logi˚Connect-lijn ontwikkeld.

Eenvoudige configuratie

Alle modules van de Logi˚Connect zijn uitgerust met connectoren waar onder meer verlichting, zonwering, afzuigventilatie, warmtepompen en cv-ketels mee verbonden kunnen worden. Het instellen van de modules geschiedt via een eenvoudige configuratie. Via een bedienpaneel aan de wand bestuurt de leerkracht op een simpele manier het binnenklimaat en comfort in het lokaal. De conciërge of facilitair medewerker bedient de Logi˚Connect via een tablet of de pc, welke is ingelogd op de meldkamer van Klimaatgroep Holland. Denk hierbij aan het uitlezen van energieverbruik, aanpassen van de vakantiekalender of onderhoud status (bijvoorbeeld wanneer moeten de filters vervangen worden).

Gebruikers van de Logi˚Connect waarderen de besturingslijn met hoge cijfers. Installatiebedrijven zijn enthousiast over de eenvoudige montage (het kunnen monteren zonder schroevendraaier) en snel en feilloos kunnen stekkeren.

De Logi˚Connect bestaat uit de volgende modules:

  • Centraal beheer: om capaciteit warmte- en koude-opwekking te regelen en diverse sturingen t.b.v. centraal gebouwbeheer;
  • Energiemeting en -registratie: om energiestromen te meten en te monitoren (bijv. elektra, water, gas of zonne-energie);
  • Afstandbeheer: om 24/7 verbinding met de meldkamer te hebben;
  • Facilitair: om de gebouw-gebonden installaties te koppelen en te sturen;
  • Zonwering: om meerdere zonweringgroepen aan te kunnen sturen;
  • Relais 2: voor aansturing van 2 zonweringmotoren;
  • Relais 4: voor aansturing van 4 zonweringmotoren;
  • Verlichting: om meerdere verlichtingsgroepen aan te kunnen sturen;
  • Temperatuur: om verwarming en koelgroepen te besturen;
  • Totaalcomfort: om ook in nevenruimtes het klimaat, zonwering en verlichting te kunnen regelen.

Maak van uw school eenvoudig een Frisse School!

Elke school een Frisse School!
Een frisse school voor betere prestaties