Meldkamer essentieel voor optimale regeling binnenklimaat

Pers
Gepubliceerd op:
Meldkamer essentieel voor optimale regeling binnenklimaat

In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om een goed, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat te scheppen, maar nog moeilijker is het om het beheersbaar te maken en te houden. Daarover gaat dit artikel uit Scholen en Bouwen aan de Toekomst. De meldkamer van Klimaatgroep Holland is van essentieel belang voor een optimale regeling van het binnenklimaat.

Beheersing per ruimte

Een goede luchtkwaliteit en een hoog thermisch comfort zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving. Een slecht binnenklimaat heeft negatieve gevolgen voor uiteraard het comfort, leerprestaties en de gezondheid van leerlingen en leerkrachten, maar zal dat vaak ook hebben voor het energieverbruik. Een energiezuinig, duurzaam, regelbaar en dynamisch klimaatsysteem is daarom een must, waarbij gedacht moet worden aan een decentrale totaaloplossing zoals het Scholenconcept van Klimaatgroep Holland. Dit concept combineert ventilatie met verwarming en koeling, inclusief dynamische warmteterugwinning (D-WTW) per ruimte op maat, gebaseerd op onder meer aanwezigheid, bezettingsgraad (CO2-meting), zoninstraling en weersinvloeden. Geheel automatisch. Een systeem dat ontwikkeld is met de gebruikers als uitgangspunt en tegelijk een besparing oplevert op energie en exploitatie.

Besparing door integratie

De effectiviteit van een decentraal alles-in-1 concept, waarin de klimaatfuncties ventilatie, verwarming en koeling verenigd zijn en op elkaar inspelen, heeft zich in onderwijsland bewezen en kan zelfs energie-uitwisseling toestaan. Niet alleen de investerings- en installatiekosten worden – door het voorkomen van een wir war aan techniek - beperkt, maar er wordt ook behoorlijk bespaard op de energie- en exploitatiekosten. In renovatiebouw is een energiebesparing van 40 tot 50 procent niet ongebruikelijk, terwijl in de nieuwbouw een besparing van minimaal 30 procent reëel is. Al tijdens het ontwerp dient er gerekend te worden met de verwachte energieverbruiken en afhankelijk van de toegepaste technieken wordt de voorspelling bijgesteld. Het Scholenconcept stuurt zichzelf op energieprestatie en meldt zich wanneer onderhoud gewenst is. Gratis nachtkoeling resulteert in een heerlijk fris klaslokaal zonder energieverspilling. Deze totale integratie levert het belangrijkste resultaat, ook voor de gebruikers: het binnenklimaat is functioneel, eenvoudig in gebruik en levert geen ergernissen op.

Onderhoud

Het onderhoud laat in de praktijk zeer te wensen over, het blijkt een ondergeschoven kindje. Begrijpelijk gezien de tendens dat beheer en onderhoud steeds meer gecentraliseerd worden en het feit dat technieken in aantal en daarmee complexiteit toenemen door de toename van wensen en eisen aan een frisse school. Toch is onderhoud voor beheersing van zowel het binnenklimaat als het energieverbruik van ongekend belang en hoeft dit met de genoemde integratie van functionaliteiten niet moeilijk en kostbaar te zijn.

Meldkamer borgt optimale werking

Eenmaal geïnstalleerd is het noodzakelijk om ook in de toekomst de luchtkwaliteit, het comfort en de energieprestatie te kunnen blijven meten en borgen. Aansluiting van het Scholenconcept op de eigen meldkamer van Klimaatgroep Holland is hiervoor de oplossing. De meldkamer monitort de regeling continu en stuurt deze waar nodig bij. Hiermee kan het maximale uit een systeem gehaald worden: meer comfort, minder energieverbruik (dus goedkoper) en een gezondere omgeving. Elke decentrale unit wordt eenvoudig aangesloten op de meldkamer. Mogelijke storingen worden direct gesignaleerd en er worden proactief verbetervoorstellen gedaan. Onnodig energieverbruik wordt hiermee voorkomen en eventuele software updates worden automatisch doorgevoerd. Leerkrachten, schoolmanagement en de installateur hebben daardoor geen omkijken meer naar het systeem, dat altijd voorzien is van de nieuwste ontwikkelingen. Door een beveiligde verbinding via internet is het voor de gebruiker en desgewenst de installateur mogelijk om centraal (via een computer, tablet of smartphone) een gehele klimaatinstallatie te monitoren en te beheren. De meet- en regeltechniek en speciaal ontwikkelde software van het Scholenconcept maakt het mogelijk om elke klimaatinstallatie te monitoren en te optimaliseren.

Financiering

Tot slot: aan alles hangt een prijskaartje, maar waarom de prijs niet tot een minimum beperken en kiezen voor zekerheid? Binnenklimaat als service is voor Klimaatgroep Holland een logische vervolgstap in de ontwikkeling naar totale ontzorging: het onderwijs investeert bij het gebruik maken van deze dienst niet meer in een installatie, maar betaalt voor het resultaat: een gezonde en comfortabele werk- en leeromgeving. Geen investering, geen service- en onderhoudskosten, wel een comfortabel klimaat voor een vaste prijs per maand, zonder omkijken.

Misschien ook interessant:

De Groene Amsterdammer onderzoekt fijnstof in Amsterdamse basisscholen
Pers

De Groene Amsterdammer onderzoekt fijnstof in Amsterdamse basisscholen

De Groene Amsterdammer en OneWorld onderzochten hoe de luchtkwaliteit er voor staat in scholen met veel verkeer in de buurt. En wat blijkt: gifdeeltjes worden vaak onvoldoende weggefilterd.

Ingenieus klimaatsysteem IKC Triade in magazine Installatie & Bouw
Pers

Ingenieus klimaatsysteem IKC Triade in magazine Installatie & Bouw

Afgelopen jaar is een gesloten leidingnet aangelegd in de wijk, waarop het datacenter, IKC Triade, zwembad de Waterlelie en potplantenexporteur Fertiplant zijn aangesloten.

In 'scholen en bouwen aan de toekomst': stille klimaatbeheersing voor alle klaslokalen
Pers

In 'scholen en bouwen aan de toekomst': stille klimaatbeheersing voor alle klaslokalen

Omgevingsgeluiden zijn voor kinderen op het speciaal onderwijs erg vervelend. Sommige kinderen raken erdoor afgeleid en overprikkeld.