Voorlopige conclusie ventilatie in scholen

Nieuws
COVID-19
Gepubliceerd op:
Voorlopige conclusie ventilatie in scholen

Alle scholen in Nederland werden opgeroepen om voor 1 oktober in kaart te brengen hoe het in de scholen staat met de ventilatie. Er waren zorgen geuit door de scholenkoepels en de ventilatiemarkt omdat verwacht werd dat veel scholen onvoldoende ventileren. In het licht van Corona zouden er clusterbesmettingen kunnen ontstaan bij onvoldoende ventilatie.

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) bracht in september in kaart hoe de scholen in Nederland er voor staan. Dit deden zij aan de hand van een vragenlijst. Belangrijkste vraag was: wat is de CO2-concentratie in het klaslokaal? Het percentage CO2 is namelijk een goede indicatie voor de mate van ventilatie: hoe meer CO2, hoe minder er blijkbaar geventileerd wordt. Is het percentage CO2 te hoog, dan werden scholen verzocht een plan van aanpak te maken om wel aan de normen te gaan voldoen.

38% van de scholen die reageerden zijn in orde

In totaal werden 1289 schoolbesturen, met 9331 gebouwen in beheer, gevraagd mee te doen. 7340 gebouwen hebben gereageerd, maar niet altijd volledig. In totaal voldoet 38% van de gereageerde scholen aan de gevraagde normen, dat zijn 2789 scholen. 11% van de scholen - oftewel 807 scholen - die gereageerd hebben, gaven aan niet te voldoen.

Voor 5734 scholen blijft onduidelijk of er voldoende geventileerd wordt

Deze getallen geven al een goed inzicht dat we met z’n allen aan de slag moeten. Toch blijft er ook nog veel onduidelijk: 1991 scholen hebben niet gereageerd en 3743 scholen heb onvolledig gereageerd. Voor 5734 is het dus niet duidelijk of de ventilatie in orde is en of er actie moet worden ondernomen.

Flinke inhaalslag nodig

Er kan dus wel gesteld worden dat er een flinke inhaalslag nodig is. AOb-bestuurder Henrik de Moel zegt hierover het volgende: “Als we even naar het grote plaatje kijken weten we dus van twee derde van alle schoolgebouwen op dit moment nog niet of de ventilatie in orde is. Dat is zorgelijk. Want los van corona is het sowieso beter als klaslokalen goed geventileerd worden.”

360 miljoen voor scholen om ventilatie aan te pakken

Op korte termijn kunnen scholen uit de voeten met kleine aanpassingen, zoals vaker luchten en ramen open zetten. Maar voor een permanente oplossing trekt het kabinet 360 miljoen uit. Voorzitter van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, Doekle Terpstra, zegt hierover: “Er is werk aan de winkel, er moet een plan van aanpak komen voor de langere termijn." Volgens hem is dat een kwestie van maatwerk. "De situatie verschilt per school, per gebouw, soms zelfs per lokaal."

Misschien ook interessant:

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is live!
Nieuws

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is live!

 Goed nieuws. De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen, SUVIS, kan vanaf 4 januari aangevraagd worden. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

Partner interview Duurzaam Gebouwd
Nieuws

Partner interview Duurzaam Gebouwd

Dit najaar hebben we ons aangesloten bij integraal platform Duurzaam Gebouwd. We zien uit naar een vakinhoudelijke, inspirerende samenwerking met meerwaarde.  …
TVVL besteedt aandacht aan recirculatie
Nieuws

TVVL besteedt aandacht aan recirculatie

In het nieuwste TVVL Magazine (nr. 05) wordt een item gewijd aan recirculatie. De aanleiding? Er bestaat onduidelijkheid over recirculatie van lucht in schoolgebouwen. Klimaatgroep Holland en ons Scholen°Concept wordt hierin genoemd.…