Vernieuwd Programma van Eisen Frisse Scholen

Nieuws
Gepubliceerd op:
Vernieuwd Programma van Eisen Frisse Scholen

In mei 2012 is er door Agentschap NL een nieuwe versie van het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen beschikbaar gesteld. De nieuwe eisen zijn in overeenstemming gebracht met het vernieuwde Bouwbesluit.

De belangrijkste wijzigingen in het PvE Frisse Scholen zijn:

  • Veranderde en verzwaarde eisen voor luchtkwaliteit voor nieuwbouw (voorheen in het PvE maximaal 1200 ppm, nu maximaal 950 ppm) in lijn met het Bouwbesluit. Om die reden is de maximale CO2 concentratie van niveau B verlaagd van 1000 ppm naar 950 ppm. Dat betekent dat niveau C van 1200 ppm alleen nog geldt voor bestaande bouw en niet meer voor nieuwbouw.
  • Toevoeging van eisen met betrekking tot asbest.
  • Uitgebreidere eisen betreffende geluidisolatie (normen voor geluidisolatie van binnen- en buitenmuren zijn opgenomen).
  • De energiezuinigheidseis op niveau C is in overeenstemming gebracht met de eisen van het Bouwbesluit.

Frisse Scholen Toets

De Frisse Scholen Toets is ook door Agentschap NL aangepast. Met deze toets kunnen tijdens de ontwerpfase, tijdens de bouw en naderhand de energie- en binnenmilieuprestaties worden getoetst en indien nodig bijgeschaafd.

De Frisse Scholen Toets blijkt in de praktijk een geschikt instrument te zijn om de eisen uit het PvE te bewerkstelligen in verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces.

PvE Frisse Scholen

Het vernieuwde Programma van Eisen kunt u hier downloaden. De overige publicaties zijn ook te downloaden via www.frisse-scholen.nlMeer informatie over de eisen voor luchtkwaliteit: info@klimaatgroepholland.nl.

Misschien ook interessant:

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept
Nieuws

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen┬░Concept

Hoe ventileert het Scholen°Concept in normale bedrijfstand? Hoe wordt er gezorgd voor voldoende en extra ventilatie? Is extra onderhoud en extra vervanging van filters nodig? Wat dient u te doen?

Corona-protocol voor collega's in het veld
Nieuws

Corona-protocol voor collega's in het veld

 Om de veiligheid tijdens het werken voor zowel collega's als onze klanten te borgen werken we volgens een strikt protocol.

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen
Nieuws

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft omtrent het juist functioneren en instellen van uw ventilatie- en/of klimaatbeheersingssysteem van Klimaatgroep Holland.