Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept

Nieuws
COVID-19
Gepubliceerd op:
Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept

Binnenkort gaan de basisscholen weer (deels) open en worden de lokalen weer gevuld met leerlingen. Wellicht dat ook het voortgezet onderwijs de komende periode gaat volgen. Er heerst nog onduidelijkheid over hoe het coronavirus zich verspreid via de lucht en er wordt daarom geadviseerd om extra te ventileren. Op internet is veel algemeen advies te vinden, wij spitsen dit voor u toe op uw situatie met het Scholen°Concept van Klimaatgroep Holland.

Hoe ventileert het Scholen°Concept in normale bedrijfstand?

Het menselijk lichaam ademt zuurstof in en produceert CO2 als afvalstof. Op basis van het CO2-gehalte in een ruimte, ventileert het Scholen°Concept met frisse buitenlucht. Het betreft een automatische regeling: hoe meer leerlingen in het lokaal, hoe hoger de CO2 uitstoot en hoe meer frisse ventilatielucht er wordt toegevoerd.

Uw systeem beschikt daarbij over aanwezigheidsdetectie. Dit zorgt ervoor dat er geventileerd wordt zodra er één of meerdere personen in een ruimte aanwezig zijn.

Een eigenschap van ons decentrale concept is dat ieder lokaal een eigen installatie heeft, de installaties zijn luchttechnisch van elkaar gescheiden. Er is dus geen vermenging van lucht tussen lokalen. Elk lokaal wordt heel doelgericht geventileerd. Vervuilde lucht wordt per lokaal afgevoerd naar de buitenomgeving en verse frisse lucht wordt, na goede filtering in de installatie, toegevoerd naar de ruimte.

Hoe wordt er gezorgd voor voldoende en extra ventilatie?

Hoewel het nog onduidelijk is of, en in welke mate, luchtstromen het coronavirus kunnen verplaatsen en of, en hoe lang, het daarbij kan overleven, achten wij het verstandig om te zorgen voor extra ventilatie.

Uw binnenklimaatsysteem is verbonden met onze meldkamer, hierdoor kunnen we de werking van uw systeem optimaliseren op afstand. Om voldoende te ventileren en u te ontzorgen, verlagen we de hygiënische grenswaarde waardoor er veel meer frisse lucht wordt toegevoerd dan er wordt gevraagd volgens de norm Frisse Scholen Klasse B.

Hoewel deze instelling iets meer energie zal verbruiken, is dit een minimaal verschil. Daar tegenover staat extra schone lucht en zuurstof voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten.

Is extra onderhoud en extra vervanging van filters nodig?

Om de werking van het systeem te borgen, is het van belang dat er op tijd onderhoud wordt gepleegd, extra onderhoud is niet nodig. Tijdens het onderhoud wordt onder andere de werking gecontroleerd en worden filters vervangen. Het te laat vervangen van filters zorgt voor vervuiling van de gefilterde lucht. Daarom is het op tijd vervangen van filters, juist nu, belangrijk. Het is niet nodig om extra onderhoud in te plannen of vaker filters te vervangen. De normale onderhoudsinterval volstaat.

Wat dient u te doen?

Indien u een onderhoudscontract bij ons heeft, hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zorgen ervoor dat de juiste instellingen worden ingeregeld, dit doen wij op afstand via de meldkamer. Ook nemen wij tijdig contact met u op wanneer er onderhoud gepleegd moet worden.

Heeft u geen onderhoudscontract? Neem dan contact op met onze afdeling service & onderhoud: 050 547 04 00.

We kunnen ons voorstellen dat deze tijd en de berichtgevingen nieuwe vragen oproepen. Blijft u er niet mee zitten, maar vraag ons gerust. Wij helpen u graag.

Misschien ook interessant:

De hele wereld roept op om meer te ventileren, maar Nederland niet
Blog
COVID-19

De hele wereld roept op om meer te ventileren, maar Nederland niet

Daar waar het in buitenland ventileren tot de basisregels behoord, moet je in de communicatie in Nederland op zoek naar de rol en regels omtrent ventilatie met corona.

De SUVIS: van aanleiding tot aanvraag
Blog
COVID-19

De SUVIS: van aanleiding tot aanvraag

Binnenklimaat op scholen is lang een ondergeschoven kindje geweest. Vanaf 4 januari 2021 kunnen gemeente aanspraak maken op de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen.

“Maak van ventilatie een prioriteit” - artikel in RenovatieTotaal
Pers
COVID-19

“Maak van ventilatie een prioriteit” - artikel in RenovatieTotaal

RenovatieTotaal besteedt speciale aandacht aan ventilatie, wij werden gevraagd om te reageren op de geldende RIVM adviezen.

Offerte aanvragen