Toepasselijkheid ErP-verordening Comfort˚Plus-unit

Nieuws
Gepubliceerd op:
Toepasselijkheid ErP-verordening Comfort˚Plus-unit

Per 1 januari 2016 is de nieuwe ErP (Energy related Products)-verordening 1253/2014 van 7 juli 2014 van kracht. Hiermee moeten nieuwe ventilatieproducten voldoen aan strengere Europese milieueisen. Met deze nieuwe EU-verordening 1253/2014 wil de Europese Commissie het elektra- en warmteverbruik voor ventilatie beperken. 

Ook voor de ventilatie-eenheden van het Scholenconcept, de Comfort°Plus-unit, heeft deze nieuwe wet betekenis. De Comfort°Plus-unit is volgens artikel 2.5 van de verordening een zgn. ‘éénrichtingsventilatie-eenheid (EVE)’. Dit betekent: een ventilatie-eenheid die een luchtstroom in slechts één richting produceert, van buiten naar binnen (aangezogen lucht), waarbij de mechanisch geproduceerde luchtstroom door natuurlijke afvoer wordt gecompenseerd.

Aangezien uit bovenstaande blijkt dat de Comfort°Plus-unit een eenrichtingsventilatie eenheid betreft, is de verplichting tot warmteterugwinning (Heat Recovery System) niet van toepassing. Deze verplichting is enkel van toepassing op alle tweerichtingventilatie-eenheden (TVE’s). De Comfort°Plus-unit wordt standaard geleverd met een variabele aandrijving voor de ventilator (definitie voor NRVE’s, bijlage I, deel 2, punt 2). De Comfort°Plus-unit wordt standaard geleverd met een F7 filtersectie en vanaf 1 april 2016 met een dynamische filterbewaking voorzien van alarmering (definitie voor NRVE’s, bijlage I, deel 2, punt 4). 

Klimaatgroep Holland maakt per project een berekening volgens bijlage III, punt 1 van de verordening en toont daarmee aan dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen zoals:

  • Het maximale interne specifieke ventilatorvermogen (SFPint-limit);
  • De minimale efficiëntie van de ventilator (ηvu). 

Op voorhand kan worden vastgesteld dat de Comfort°Plus-unit ruim voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Misschien ook interessant:

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept
Nieuws

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept

Hoe ventileert het Scholen°Concept in normale bedrijfstand? Hoe wordt er gezorgd voor voldoende en extra ventilatie? Is extra onderhoud en extra vervanging van filters nodig? Wat dient u te doen?

Corona-protocol voor collega's in het veld
Nieuws

Corona-protocol voor collega's in het veld

 Om de veiligheid tijdens het werken voor zowel collega's als onze klanten te borgen werken we volgens een strikt protocol.

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen
Nieuws

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft omtrent het juist functioneren en instellen van uw ventilatie- en/of klimaatbeheersingssysteem van Klimaatgroep Holland.