Scholen druk bezig met controleren ventilatie

Nieuws
COVID-19
Gepubliceerd op:
Scholen druk bezig met controleren ventilatie

Eind augustus nam Arie Slob stappen om de ventilatie op scholen in kaart en vervolgens op orde te krijgen. Dit naar aanleiding van vragen van de PO- en VO-raad en onrust bij leraren.

Voor 1 oktober moet iedere school weten waar zij aan toe is. De scholen zijn opgeroepen om hun ventilatie te controleren op of dit voldoet aan het Bouwbesluit. Voldoet de school niet, dan moeten zij zich melden bij de GGD en een plan van aanpak maken. Daarnaast dienen zij hun personeel en leerlingen te informeren over de staat van de ventilatie in de school.

Bouwbesluit voor onderwijsgebouwen

Voor bestaande bouw (van voor 2012) moet er een luchtverversingscapaciteit van 6dm3/sec/persoon of een grenswaarde van 1200 ppm CO2 zijn. Voor nieuwbouw (vanaf 2012) geldt een luchtverversingscapaciteit van 8,5 dm3/sec/persoon en een grenswaarde van 950 ppm CO2.

Vragenlijst LCVS

Om de controle uit te voeren is door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) een vragenlijst opgesteld. Door de vragenlijst te beantwoorden, komen scholen erachter of zij voldoen aan de normering van het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Het doel van het LCVS is om, voordat het te koud wordt om ramen op te zetten, in beeld te hebben hoe het gesteld is met de ventilatie in alle scholen in Nederland.

Onderhoud van groot belang in werking mechanische ventilatie

Heeft uw school mechanische ventilatie maar geeft uw controle aan dat de CO2-waarde niet voldoet? Ga dan na wanneer er voor het laatst onderhoud is gepleegd aan de installatie. Periodiek onderhoud is van groot belang voor de werking van het systeem. Wellicht dat dit uw probleem oplost.

Plan van aanpak ventilatie in scholen

Wanneer blijkt dat de ventilatie niet voldoet, dan dient er een plan van aanpak te komen. Het is situatieafhankelijk wat het beste plan van aanpak is. Indien er in het plan van aanpak wordt gekozen voor een mechanische klimaatsysteem, dan adviseren wij om verder te kijken dan alleen ventileren op basis van permanente CO2 monitoring. Neem ook comfort, geluid, gebruiksgemak en exploitatie, zodat teleurstellingen op lange termijn worden voorkomen.

Klimaatgroep Holland heeft meer dan 6.500 lokalen voorzien van het Scholen°Concept. Dit alles-in-één klimaatsysteem zorgt geheel automatisch voor verwarming, koeling en voldoende ventilatie. Door permanente monitoring op het systeem worden afwijkingen snel opgemerkt en kan er worden bijgestuurd. Lees hier meer over het Scholen°Concept.

Misschien ook interessant:

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is live!
Nieuws

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is live!

 Goed nieuws. De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen, SUVIS, kan vanaf 4 januari aangevraagd worden. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

Partner interview Duurzaam Gebouwd
Nieuws

Partner interview Duurzaam Gebouwd

Dit najaar hebben we ons aangesloten bij integraal platform Duurzaam Gebouwd. We zien uit naar een vakinhoudelijke, inspirerende samenwerking met meerwaarde.  …
TVVL besteedt aandacht aan recirculatie
Nieuws

TVVL besteedt aandacht aan recirculatie

In het nieuwste TVVL Magazine (nr. 05) wordt een item gewijd aan recirculatie. De aanleiding? Er bestaat onduidelijkheid over recirculatie van lucht in schoolgebouwen. Klimaatgroep Holland en ons Scholen°Concept wordt hierin genoemd.…