Samen aardgasvrije en gezonde scholen creëren

Nieuws
Gepubliceerd op:
Samen aardgasvrije en gezonde scholen creëren

Afgelopen woensdag werd bekend dat Minister Ollongren een programma start voor aardgasvrije en frisse basisscholen. Gemeenten en schoolbesturen kunnen zich tot 1 oktober 2018 inschrijven voor deelname aan een innovatieprogramma dat 10 pilots behelst. Elk schoolgebouw krijgt gemiddeld € 350.000,- ter beschikking.

Bent of kent u een gemeente of schoolbestuur dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen? Wie heeft concrete plannen en kan dit voordeel goed gebruiken? Wij helpen u graag met een passend projectvoorstel.

"Middels 10 pilots stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van breed toepasbare en zo goedkoop mogelijke werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij, energiezuinig én gezond te maken. Bron: Rijksoverheid."

Klimaatgroep Holland is specialist in het klimatiseren van onderwijsgebouwen. Wij creëren gezonde en frisse scholen door toepassing van het Scholen°Concept, een decentraal alles-in-1 klimaatsysteem. Elk lokaal wordt afzonderlijk vraaggestuurd geventileerd, verwarmd of verkoeld. Het systeem voldoet aan de eisen van toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Daarnaast hebben wij ervaring met aardgasvrij bouwen, ons Scholen°Concept is hier heel geschikt voor. Sterker nog: wij hebben als landelijk bedrijf met Noordelijke wortels de keus gemaakt om niet anders meer te willen.

"Begin dit jaar werden de eerste scholen in het Groningse aardbevingsgebied bouwkundig versterkt of nieuw gebouwd. Klimaatgroep Holland voorzag de eerste twee scholen van aardbevingsbestendige en gasloze klimaatinstallaties, aangesloten op een lucht-warmtepomp. In combinatie met andere maatregelen is een energieneutrale school binnen handbereik."

Om ook in de toekomst een gezond en energiezuinig binnenklimaat te garanderen, monitort Klimaatgroep Holland alle systemen op afstand. Zo kan de werking worden geoptimaliseerd en blijven de exploitatiekosten beheersbaar. Toekomstgericht en innovatief.

Misschien ook interessant:

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept
Nieuws

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept

Hoe ventileert het Scholen°Concept in normale bedrijfstand? Hoe wordt er gezorgd voor voldoende en extra ventilatie? Is extra onderhoud en extra vervanging van filters nodig? Wat dient u te doen?

Corona-protocol voor collega's in het veld
Nieuws

Corona-protocol voor collega's in het veld

 Om de veiligheid tijdens het werken voor zowel collega's als onze klanten te borgen werken we volgens een strikt protocol.

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen
Nieuws

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft omtrent het juist functioneren en instellen van uw ventilatie- en/of klimaatbeheersingssysteem van Klimaatgroep Holland.