RIVM past advies aan met betrekking tot recirculatie

Nieuws
COVID-19
Gepubliceerd op:
RIVM past advies aan met betrekking tot recirculatie

Afgelopen vrijdag heeft het RIVM zijn advies aangepast over het al dan niet recirculeren van lucht. De afgelopen weken was er onduidelijkheid ontstaan over wat recirculeren is en op welke manier het veilig is.

In eerste instantie gaf het RIVM het advies om niet te recirculeren. Dit omdat er vanuit werd gegaan dat wanneer er gerecirculeerd wordt, er geen aanvoer van frisse, schone buitenlucht is. Dit is bijvoorbeeld in het geval van een airconditioner zo, lees hier meer over in deze blog.

Uitgangspunt moet aanvoer van frisse buitenlucht zijn

Het RIVM komt nu terug op dit advies omdat een airco in combinatie met een ventilatiesysteem wel kan voldoen, en hetzelfde geldt voor een systeem dat koelt, verwarmt en ventileert. Zij benadrukken dat het uitgangspunt moet zijn dat er voldoende aanvoer van frisse, schone buitenlucht is. De minimale eis hiervoor is vastgelegd in het bouwbesluit.

Het advies van het RIVM over recirculatie

Het advies is dus aangepast en luidt nu als volgt:

Recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte

“Bij recirculatie wordt de binnenlucht door een apparaat uit de ruimte aangezogen, daarna bijvoorbeeld gekoeld, verwarmd en/of deels ververst en vervolgens weer in dezelfde ruimte gebracht. Een voorbeeld van een dergelijk apparaat is een mobiele airconditioning. Ook ruimtes waar binnenlucht wordt gerecirculeerd moeten in ieder geval aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. Er moet dus in een gemeenschappelijke ruimte via een ventilatievoorziening voldoende verse lucht van buiten naar binnen worden gebracht. Recirculeren (zonder voldoende luchtverversing) is geen vervanging voor ventileren.”

Recirculatie tussen verschillende ruimtes

“Het RIVM is echter terughoudend in het afraden van ventilatiesystemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes (HVAC-systemen) waarbij lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte wordt gebracht, omdat casuïstiek waarbij dit een rol speelde in de verspreiding van een infectieziekte ontbreekt. Ook heeft het uitzetten van deze recirculatie gevolgen voor het klimaat in het hele gebouw. Bij systemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes is het wel van belang dat er voldoende verse buitenlucht wordt toegevoegd en daarmee voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit (Bouwbesluit, artikel 3.34).”

(Bron: RIVM, geraadpleegd op 25-08-2020)

Misschien ook interessant:

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is live!
Nieuws

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is live!

 Goed nieuws. De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen, SUVIS, kan vanaf 4 januari aangevraagd worden. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

Partner interview Duurzaam Gebouwd
Nieuws

Partner interview Duurzaam Gebouwd

Dit najaar hebben we ons aangesloten bij integraal platform Duurzaam Gebouwd. We zien uit naar een vakinhoudelijke, inspirerende samenwerking met meerwaarde.  …
TVVL besteedt aandacht aan recirculatie
Nieuws

TVVL besteedt aandacht aan recirculatie

In het nieuwste TVVL Magazine (nr. 05) wordt een item gewijd aan recirculatie. De aanleiding? Er bestaat onduidelijkheid over recirculatie van lucht in schoolgebouwen. Klimaatgroep Holland en ons Scholen°Concept wordt hierin genoemd.…