RIVM adviseert: ventileren volgens Bouwbesluit

Nieuws
COVID-19
Gepubliceerd op:
RIVM adviseert: ventileren volgens Bouwbesluit

Permanente luchtverversing, dat is de definitie van ventilatie in een notendop. Het RIVM erkent het belang van ventileren, ook en juist in deze coronacrisis. Zij adviseren om minimaal te ventileren zoals dat in het Bouwbesluit is vastgelegd. Voldoet uw ventilatie en zorgt u er voor dat vervuilde (virus dragende) lucht snel en voldoende wordt afgevoerd?

Op de website van het RIVM wordt de dringende oproep gedaan aan beheerders van gebouwen om na te gaan in hoeverre er in hun pand voldoende wordt geventileerd.

Goed ventileren, wat is dat eigenlijk?

Voor iedere bezettingsgraad, gebruiksfunctie, verblijfsduur en oppervlakte geldt een andere ondergrens voor wat voldoende ventilatie is. Er kan gesproken worden van ventilatie wanneer verbruikte lucht wordt afgevoerd en er rechtstreekse toevoer van verse buitenlucht is. Dit is wat er minimaal in uw ruimte aanwezig dient te zijn. Vervolgens is de wijze van toe- en afvoeren van groot belang om de werking van de ventilatie te waarborgen.

In het Bouwbesluit staat hoe kan worden berekend welke norm voor uw ruimte geldt.

Wat het Bouwbesluit zegt over ventilatie

In het Bouwbesluit is vastgelegd hoeveel luchtverversing er minimaal moet plaatsvinden in verschillende ruimtes en bezettingen. Zo staat er beschreven waaraan voldaan moet worden voor voldoende aanvoer van zuurstof en voldoende afvoer van stofdeeltjes, dampen en andere luchtvervuiling. Per persoon dient er een minimale luchtverversing te zijn van 25 m³. Dit wordt bij een woonruimte berekend op basis van vloeroppervlakte en bij een utiliteitsgebouw (zoals kantoorruimte, schoollokalen en winkels) op basis van het aantal personen waar de ruimte voor bedoeld is. Naast de luchtverversing wordt ook het thermisch comfort, de regelbaarheid en een verschil in bestaande- en nieuwbouw beschreven.

Enkel afzuiging is geen ventilatie

Wanneer er alleen gebruik wordt gemaakt van vrijstaande ventilatoren en alleen afzuiging dan is er geen sprake van (goede) luchtverversing. Vrijstaande ventilatoren verplaatsen enkel lucht en verspreiden juist eerder het coronavirus. Ook alleen afzuiging voldoet niet, afzuiging voert alleen lucht af en zorgt niet voor de toevoer van frisse buitenlucht. Voor goede ventilatie is mechanische luchttoevoer simpelweg een must.

Beheerders moeten goed functionerend ventilatiesysteem kunnen aantonen

Werkgevers en gebouwbeheerders moeten kunnen aantonen dat zij (minimaal) volgens Bouwbesluit ventileren. Het hebben van een ventilatiesysteem in bijvoorbeeld winkels, kantoren en openbare gebouwen is niet voldoende, er moet bewezen zijn dat er voldoende geventileerd wordt (ten opzichte van bezetting en gebruiksfunctie), onderhoud moet regelmatig worden uitgevoerd en gebruikers moeten op de hoogte zijn van de gebruiksaanwijzing van het systeem.

Deze eisen zijn altijd al van kracht, maar vanwege het coronavirus geldt óók dat luchtstromen van persoon tot persoon vermeden moet worden. Ventilatoren die eenzijdig lucht verplaatsen, zorgen voor een snellere verspreiding van het virus van persoon A naar persoon B. Ook uitsluitend recirculatie, waarbij er lucht via een filter wordt ‘verschoond’ maar er geen aanvoer van verse buitenlucht is, wordt afgeraden. Hierbij is er namelijk ook geen sprake van de eerder genoemde definitie van goede ventilatie.

RIVM advies voor gebouwbeheerders

Beheerders van panden zijn verantwoordelijk voor een veilig en gezond pand. Het RIVM geeft advies om dit te bereiken:

  • Laat uw ruimte controleren door een specialist die kan berekenen of uw ruimte voldoet aan het Bouwbesluit, voldoet het niet dan moet het systeem worden aangepast of de bezetting/gebruiksfunctie moet worden gewijzigd;
  • Onderhoud uw ventilatiesysteem voldoende;
  • Geef personeel en/of gebruikers instructies voor het juiste gebruik van het ventilatiesysteem;
  • Bij een wijziging in indeling, zoals het plaatsen van tussenwanden, moet er opnieuw worden bekeken of het ventilatiesysteem nog voldoet.

Lees het gehele advies van het RIVM hier.

Goede ventilatie in uw pand

Wilt u laten controleren of uw pand en ruimtes voldoen? Wij helpen graag, we hebben ruime ervaring in het ventileren van onder andere kantoren, winkels, crematoria, kerken, sportzalen, scholen en industriële panden. Onze klimaatdeskundige kan een check uitvoeren en adviseert u hoe u kan zorgen voor voldoende ventilatie.

Bekijk ventilatie voor uw branche vraag advies aan

Misschien ook interessant:

Officiële lancering Templari Benelux
Nieuws

Officiële lancering Templari Benelux

Dit zusterbedrijf van Klimaatgroep Holland is dé importeur en leverancier voor de Benelux van Templari warmtepompen. Tijdens de Vakbeurs Energie wordt het bedrijf officieel gelanceerd!

Maatwerkregeling ventilatie in scholen nu beschikbaar
Nieuws

Maatwerkregeling ventilatie in scholen nu beschikbaar

De nieuwe subsidie voor ventilatie in scholen is voor hen die geen gebruik heeft kunnen maken van de eerdere SUVIS regeling én tot de groep van meest urgente scholen behoort.

“BENG zegt meer over de kwaliteit van onze gebouwen”
Nieuws

“BENG zegt meer over de kwaliteit van onze gebouwen”

André Kruithof van Nieman Raadgevende Ingenieurs: "Sinds 1995 hadden we de EPC, sindsdien is er natuurlijk veel veranderd."

Offerte aanvragen