Onderzoek nieuwe prestatienorm CO2-waardes in scholen

Nieuws
Gepubliceerd op:
Onderzoek nieuwe prestatienorm CO2-waardes in scholen

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er op dit moment onderzoek verricht door ‘Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs’ naar de bouwtechnische eisen en bepalingsmethoden betreffende ventilatie in scholen.

De huidige norm in de bouwregelgeving voor ventilatie is gebaseerd op het verversen van een bepaalde hoeveelheid lucht per persoon. Deze capaciteitseis blijkt in de praktijk vaak niet voldoende te zijn om tot een acceptabel CO2-concentratieniveau te komen. Door onvolkomenheden aan de installatie, gebrek aan onderhoud of het verkeerd gebruik van klimaatbeheersinstallaties blijkt de werkelijke CO2-waarde vaak hoger uitvallen dan de door de Gezondheidsraad geadviseerde norm van 1200 ppm. Deze hoeveelheid CO2 is aantoonbaar slecht voor de leerprestaties van de leerlingen.

De tweede kamer vroeg in november 2011 aan de minister van Binnenlandse Zaken om te onderzoeken of het mogelijk is om een concrete CO2 concentratie voor te schrijven, in plaats van de nu in gebruik zijnde capaciteitseis aan de luchtverversing. Als het onderzoek aantoont dat dit mogelijk is, zal de Tweede Kamer aan de Minister van Binnenlandse Zaken vragen het bouwbesluit op dit punt aan te passen.

Klimaatgroep Holland is met het Scholenconcept al klaar voor deze toekomstige eis: De ComfortPlus unit, een alles in 1 unit, verwarming, koeling en ventilatie beschikt over een luchtdebiet van maar liefst 1200 m³ per uur. Via onze meldkamer zijn wij automatisch op de hoogte van CO2-waarden en bij een te hoge concentratie ondernemen wij onmiddellijk actie. De school zelf heeft er geen omkijken naar. Wij denken dan ook dat het onderzoek zal aantonen dat een gestelde norm aan het daadwerkelijke CO2-niveau wenselijk is en handhaafbaar zal blijken.

Misschien ook interessant:

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept
Nieuws

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen┬░Concept

Hoe ventileert het Scholen°Concept in normale bedrijfstand? Hoe wordt er gezorgd voor voldoende en extra ventilatie? Is extra onderhoud en extra vervanging van filters nodig? Wat dient u te doen?

Corona-protocol voor collega's in het veld
Nieuws

Corona-protocol voor collega's in het veld

 Om de veiligheid tijdens het werken voor zowel collega's als onze klanten te borgen werken we volgens een strikt protocol.

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen
Nieuws

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft omtrent het juist functioneren en instellen van uw ventilatie- en/of klimaatbeheersingssysteem van Klimaatgroep Holland.