Maatregelen minister om ventilatie op scholen op orde te krijgen

Nieuws
COVID-19
Gepubliceerd op:

Deze week kwam Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, met maatregelen om de ventilatie op scholen op orde te krijgen. Dit naar aanleiding van vragen van de PO- en VO-raad. Er is immers de laatste tijd veel te doen rondom ventilatie en corona.

Landelijk team opgericht

Er is hiertoe een landelijk team opgezet om de scholen te ondersteunen om hen te helpen om te (gaan) voldoen aan de eisen van het bouwbesluit wat betreft ventilatie. Voorzitter van het zogeheten Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen is Doekle Terpstra. Hij is ook voorzitter van Techniek Nederland.

Ambitieplan: inzicht en plannen voor 1 oktober

Voor 1 oktober is de ambitie dat iedere school weet waar zij aan toe zijn. Dit splitst zich op in drie doelen:

  • Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen.
  • Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoende, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen, is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hier over.
  • Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar de school staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.

(Bron: Brief aan Tweede Kamer, 17-08-2020)

Loket voor vragen en informatiepunt

Om scholen verder te ondersteunen wordt de centrale plek voor informatie (weeropschool.nl) uitgebreid met een pagina om vragen te stellen aan deskundigen en wordt alle beschikbare informatie toegevoegd aan de website.

Financiering

In de maatregelen en plannen wordt er niet gesproken over de financiering van de eventuele plannen die hieruit voortvloeien. Wanneer scholen constateren dat ze niet voldoen, wordt er verzocht een plan te maken ter verbetering. Realisatie van die plannen is (vaak) afhankelijk van financiering, scholen hebben meestal geen extra geld op de plank liggen en de vraag is of gemeentes hier wel budget voor hebben.

Misschien ook interessant:

Kom kijken op de inloopdag!
Nieuws

Kom kijken op de inloopdag!

Geinteresseerd in onze vacatures? Kom kennismaken op zaterdag 15 januari tussen 10.00 en 14.00 uur, Odenseweg 8 in Groningen.

Bedrijfsvriend van Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
Nieuws

Bedrijfsvriend van Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Wij zijn trotse bedrijfsvriend van Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Wij steunen hiermee projecten die het verblijf in het ziekenhuis voor kinderen aangenamer en makkelijker maken.

Maak voor kinderen een ziekenhuis dat een beetje voelt als thuis
Nieuws

Maak voor kinderen een ziekenhuis dat een beetje voelt als thuis

Uit school lekker spelen met vriendjes, een leuk uitje of spelen in de speeltuin. Voor kinderen die in het ziekenhuis liggen, zijn dit helemaal geen vanzelfsprekendheden.

Offerte aanvragen