Klimaatklachten op de werkvloer, kun je dat voorkomen?

Nieuws
Gepubliceerd op:
Klimaatklachten op de werkvloer, kun je dat voorkomen?

Klimaatklachten. Een hot item vandaag de dag. Een onderwerp dat al jaren de gemoederen bezighoudt. Niet alleen in klaslokalen, maar ook op kantoor, in de sportschool of in een productiehal. Prestaties nemen af wanneer het binnenklimaat niet goed geregeld is. Uiteraard lijken er altijd medewerkers te zijn die het te warm of koud hebben of klagen dat het muf ruikt. Toch raden wij aan om uw binnenklimaat eens goed onder de loep te nemen. Maar wat is nu eigenlijk een prettig klimaat?

Klimaat is een beleving. Het antwoord op deze vraag verschilt per persoon. Over het algemeen wordt door middel van metingen voorspeld of mensen in een gebouw het klimaat als te warm, koud of neutraal ervaren. Diverse criteria spelen hierbij een belangrijke rol: luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid, kleding en het activiteitenniveau van de leerling en/of medewerker. Uit onderzoek is gebleken dat we het beste presteren bij een klimaat dat wij zelf als prettig ervaren. Ook willen medewerkers graag zelf hun klimaat kunnen regelen, denk aan de mogelijkheid om zelf de temperatuur aan te kunnen passen. Daarnaast is uiteraard de luchtkwaliteit van belang. Deze wordt bepaald door de mate van luchtverversing en door factoren als het aantal aanwezige personen, de activiteiten die plaatsvinden en de aanwezigheid van apparatuur als printers en kopieermachines. Een belangrijke graadmeter is de CO2-concentratie; hoe meer CO2, des te slechter de luchtkwaliteit.

Klimaatarchitect

Door bij nieuwbouw en renovatie tijdig deel uit te maken van het bouwteam, kan een klimaatarchitect van Klimaatgroep Holland optimaal adviseren. Veel bouwkundige keuzes hebben invloed op het uiteindelijke binnenklimaat. Maar andersom geldt ook: een eis voor het binnenklimaat kan gevolgen hebben voor de bouwconstructie. Bij nieuwbouw kan onze adviseur het toekomstige binnenklimaat berekenen door middel van simulatie. Op basis hiervan (alle omgevingsfactoren – verlichting, apparatuur, bezetting, etc. zijn meegenomen) wordt een passende klimaatinstallatie ontworpen. In bestaande panden wordt de huidige klimaatinstallatie in kaart gebracht door middel van een klimaatonderzoek (actuele scan energiebesparing) op locatie. Naar aanleiding daarvan wordt een rapport opgesteld met als formulering de gewenste situatie. Al tijdens de ontwerpfase wordt het toekomstig energieverbruik van de klimaatinstallatie berekend en wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke energiebesparing. De overheid steunt dit in veel gevallen met subsidie energiebesparing voor de gebruiker.

Meldkamer

Om het comfort voor uw medewerkers te borgen, wordt elke installatie van Klimaatgroep Holland aangesloten op onze meldkamer. Hierdoor is er 24/7 zicht op de werking, benodigd onderhoud en eventuele verstoringen en kan hierop geanticipeerd worden. Door een beveiligde verbinding via internet is het voor de gebruiker mogelijk om centraal (via computer, tablet of smartphone) de klimaatinstallatie te monitoren én te beheren. Ook vanuit ons kantoor is dit uiteraard mogelijk. Wat te denken van een speciale vakantieplanning? Onnodig ventileren, verwarmen of koelen als niemand aanwezig is, is verleden tijd. Dat vergroot zowel het comfort, gemak als energiebesparing. Fijne werkdag!

Bron: http://www.werkenveiligheid.nl/preventie/duurzame-inzetbaarheid/klimaatklachten-ze-bestaan-nog-steeds

Misschien ook interessant:

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept
Nieuws

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen┬░Concept

Hoe ventileert het Scholen°Concept in normale bedrijfstand? Hoe wordt er gezorgd voor voldoende en extra ventilatie? Is extra onderhoud en extra vervanging van filters nodig? Wat dient u te doen?

Corona-protocol voor collega's in het veld
Nieuws

Corona-protocol voor collega's in het veld

 Om de veiligheid tijdens het werken voor zowel collega's als onze klanten te borgen werken we volgens een strikt protocol.

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen
Nieuws

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft omtrent het juist functioneren en instellen van uw ventilatie- en/of klimaatbeheersingssysteem van Klimaatgroep Holland.