Extra geld voor onderwijshuisvesting op korte termijn

Nieuws
Gepubliceerd op:
Extra geld voor onderwijshuisvesting op korte termijn

Er komt in totaal 50 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk om te investeren in kortetermijnsprojecten voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en sportaccomodaties. 10 miljoen is bedoeld voor de sportaccomocaties, de overige 40 miljoen voor schoolgebouwen.

150 tot 250 miljoen euro aan investeringen voor maatschappelijk vastgoed

Deze plannen werden aangekondigd door minister Ollongren van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin wordt gesteld:

“Medeoverheden zijn een belangrijke opdrachtgever voor maatschappelijk vastgoed. Met een impuls in 2020 van 50 miljoen euro vanuit het Rijk kan voor 150 tot 250 miljoen euro aan investeringen worden ondersteund in maatschappelijk vastgoed van scholen en sportgebouwen. Het meest effectief is om natuurlijke momenten voor renovatie en groot onderhoud te benutten en daar verduurzaming en energiebesparende maatregelen aan te koppelen. Dat levert efficiencywinst op en voorkomt kapitaalvernietiging. Renovatie en groot onderhoud is arbeidsintensief en levert daarmee een bijdrage aan behoud van werkgelegenheid. Om snel te starten zal gebruik worden gemaakt van de sectorale routekaarten maatschappelijk vastgoed. Om te borgen dat deze subsidie op korte termijn de bouw ondersteunt, zal nog dit jaar een subsidieregeling worden opengezet met als uitgangspunt dat projecten in 2020 starten en in 2021 zijn gerealiseerd.”

Onderwijs gaat voor verduurzaming

De onderwijssector heeft verheugd gereageerd op de plannen. Er zijn immers nog altijd veel schoolgebouwen die verouderd zijn en toe zijn aan vernieuwing en met name verduurzaming. Er is vaak geen gezond binnenklimaat, indelingen sluiten vaak niet (meer) aan bij de onderwijsvisie en energieverbruik is hoog. De investering die nu door het rijk wordt gedaan, zal zorgen voor een enorme stap voor scholen om te verduurzamen.

Meer informatie over het verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat

Misschien ook interessant:

Bouw van start voor VO Beilen
Nieuws

Bouw van start voor VO Beilen

De eerste palen van de nieuwe school VO Beilen zijn de grond in! In opdracht van Harwig Installatietechniek gaan wij VO Beilen voorzien van het Scholen°Concept.

Aankondiging update Programma van Eisen Gezonde Kantoren
Nieuws

Aankondiging update Programma van Eisen Gezonde Kantoren

Een gezond binnenklimaat is, nu meer dan ooit, een onderwerp waar kantoren zich mee bezig houden. In het najaar wordt een update verwacht van het huidige PvE.

Suzanne Voorrips wint opnieuw goud op 800 meter NK Indoor
Nieuws

Suzanne Voorrips wint opnieuw goud op 800 meter NK Indoor

 Op indrukwekkende wijze versloeg ze de favoriet met een voortreffelijke tijd van 2.07,47.