Energiebesparingsplicht nu mogelijk ook informatieplicht

Nieuws
Gepubliceerd op:
Energiebesparingsplicht nu mogelijk ook informatieplicht

Vanuit de wet Milieubeheer hebben bedrijven en instellingen een verplichting tot energiebesparende maatregelen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht, komt er een informatieplicht.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde hierover een praktische video waarin uitgelegd wordt hoe u erachter komt óf u een plicht heeft tot energiebesparing en/of informatievoorziening. 

Wanneer er sprake is van deze plichten, wordt u bij de hand genomen over de uit te voeren maatregelen.
Voor de verschillende bedrijfstakken zijn ‘Erkende Maatregelenlijsten’ opgesteld, waarin te lezen is welke maatregelen genomen kunnen worden. Het betreft investeringen die binnen 5 jaar terugverdiend zijn.

1 juli 2019 is de uiterste datum waarop gerapporteerd moet worden om te voldoen aan de informatieplicht.

Bron: RVO
 

 

Misschien ook interessant:

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen°Concept
Nieuws

Ventilatie in coronatijd: veelgestelde vragen m.b.t. het Scholen┬░Concept

Hoe ventileert het Scholen°Concept in normale bedrijfstand? Hoe wordt er gezorgd voor voldoende en extra ventilatie? Is extra onderhoud en extra vervanging van filters nodig? Wat dient u te doen?

Corona-protocol voor collega's in het veld
Nieuws

Corona-protocol voor collega's in het veld

 Om de veiligheid tijdens het werken voor zowel collega's als onze klanten te borgen werken we volgens een strikt protocol.

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen
Nieuws

Advies voor uw binnenklimaat tijdens de coronamaatregelen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft omtrent het juist functioneren en instellen van uw ventilatie- en/of klimaatbeheersingssysteem van Klimaatgroep Holland.