“BENG zegt meer over de kwaliteit van onze gebouwen”

Nieuws
Gepubliceerd op:
“BENG zegt meer over de kwaliteit van onze gebouwen”

Sinds 1 januari 2021 werken we in Nederland met de eisen voor BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) om de energieprestatie van nieuwbouw te beoordelen. Een nieuwe rekenmethode die wat voeten in aarde had, maar inmiddels omarmd is door bouwend Nederland.

André Kruithof is senior specialist energie en duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Hij adviseert over de BENG-eisen en over hoe deze toegepast dienen te worden. Voor ons schreef hij de BENG invulinstructie voor het Scholen°Concept, reden om hem te vragen naar wat meer context en duiding van de BENG.

Van EPC naar BENG

“Sinds 1995 hadden we de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) voor de eisen van energieprestatie in nieuwbouw, sindsdien is er natuurlijk veel veranderd,” begint André. “Het was tijd om de eisen en de berekening tegen het licht te houden. Dit is gebeurd op Europees niveau, er is een nieuwe Europese bepalingsmethode ontwikkeld. Op basis van deze methode hebben we in Nederland de NTA 8800 methode ontwikkeld. Hiermee kan men aantonen dat ze voldoen aan de BENG-eisen.”

Beter inzicht in kwaliteit gebouw

De EPC berekende één coëfficiënt, de BENG kijkt vanuit drie perspectieven naar de energieprestatie. André legt het voordeel hiervan uit: “Het doel van de EPC en de BENG is hetzelfde, maar de manier waarop we berekenen is een grote wijziging. Er wordt nu vanuit meerdere perspectieven naar de energieprestatie gekeken: vanuit energiebehoefte, fossiel energiegebruik en hernieuwbare energie. Hierdoor je meer kan zeggen over de kwaliteit van een gebouw.”

“Wat een ander groot voordeel is, is dat de NTA 8800 gebruikt wordt voor het beoordelen van de energieprestatie van zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Eerder was het appels met peren vergelijken wat betreft het energielabel en de EPC. Nu kan er voor beide een berekening worden gemaakt waarop je een eerlijke vergelijking kan maken.”

Vraaggestuurde klimatisering

RVO noemt vraaggestuurde klimatisering als één van de slimme innovaties die bijdragen aan het behalen van de BENG-eisen. André licht het dit toe: “Je wilt dat de het gebouw reageert op de energievraag. Door het binnenklimaat vraaggestuurd te regelen, verbruik je alleen energie wanneer dit écht nodig is. Een systeem dat per ruimte op basis van bijvoorbeeld CO2 meters, daglichtsensoren en bewegingsmelders werkt, zorgt voor een zo efficiënt mogelijk verbruik van energie. En dit is mede bepalend voor de uitkomst van de BENG berekening.”

BENG in de praktijk

“Alles wat nieuw is levert in het begin hobbels op, zo niet anders met de BENG. Voor het Scholen°Concept schreven we daarom de invulinstructie voor de BENG. De NTA8800 wordt gebruikt voor het berekenen van de BENG-eisen. Om een NTA8800 berekening te kunnen maken moet gebruik worden gemaakt van een opnameprotocol; de ISSO 75.1. In de invulinstructie is ook de koppeling gemaakt met dat opnameprotocol.”

André sluit af met aanmoedigende woorden: “Wat mij betreft gelden de BENG eisen als ondergrens voor nieuwbouw, wil je het echt goed voor elkaar hebben, dan overtref je de BENG.”

DOWNLOAD HIER DE INVULINSTRUCTIE

Misschien ook interessant:

Officiële lancering Templari Benelux
Nieuws

Officiële lancering Templari Benelux

Dit zusterbedrijf van Klimaatgroep Holland is dé importeur en leverancier voor de Benelux van Templari warmtepompen. Tijdens de Vakbeurs Energie wordt het bedrijf officieel gelanceerd!

Maatwerkregeling ventilatie in scholen nu beschikbaar
Nieuws

Maatwerkregeling ventilatie in scholen nu beschikbaar

De nieuwe subsidie voor ventilatie in scholen is voor hen die geen gebruik heeft kunnen maken van de eerdere SUVIS regeling én tot de groep van meest urgente scholen behoort.

Vernieuwde technische specificatie van het Scholen°Concept
Nieuws

Vernieuwde technische specificatie van het Scholen°Concept

De nieuwste versie van de technische specificatie is beschikbaar. Download hem nu.

Offerte aanvragen