Wat is eigenlijk een Frisse School?

Blog
Gepubliceerd op:
Wat is eigenlijk een Frisse School?

Het Programma van Eisen Frisse Scholen. Wanneer je begint met de verbouw of nieuwbouw van een school kom je het continue tegen. En als je googelt op deze term dan krijg je een zeer uitgebreid document vol informatie. Nuttig als je er helemaal in wilt duiken, niet zo handig wanneer je gewoon wilt weten wat er eigenlijk bedoeld wordt. Daarom zetten wij in het kort op een rijtje wat het PvE Frisse Scholen is.

Waarom een Programma van Eisen Frisse Scholen?

Het binnenklimaat is in veel scholen ondermaats, dit heeft een negatieve invloed op leerprestaties en algehele gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Het Programma van Eisen Frisse Scholen biedt handvaten voor scholen en schoolbesturen om eisen te stellen aan het ontwerp en de installaties bij verbouw of nieuwbouw. In het PvE worden richtlijnen gegeven over hoe er een optimaal en energiezuinig binnenklimaat gerealiseerd kan worden.

Leidraad op vijf onderwerpen en drie ambitieniveaus

Een Frisse School kan worden gerealiseerd op basis van vijf thema’s: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Vervolgens kan ieder thema op drie prestatieniveaus worden behaald:

  • Klasse A: uitmuntend
  • Klasse B: goed
  • Klasse C: voldoende, gebaseerd op wettelijke eisen vanuit het bouwbesluit

De keuzes die u maakt voor de verschillende thema’s en niveau hangen af van uw ambities en uiteraard budget.

Klasse B als uitgangspunt

Het RVO adviseert bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties uit te gaan van Klasse B in alle thema’s. Hiermee kiest u voor een goede verhouding tussen kwaliteit, toekomstbestendigheid én kosten. Daarnaast is het advies om op een thema dat voor u extra van belang is te kiezen voor Klasse A. Bijvoorbeeld wanneer u speciaal onderwijs biedt, is een zeer laag geluidsniveau extra belangrijk, dan kiest u voor Klasse A op dit thema.

Klasse C wordt alleen geadviseerd voor tijdelijke bouw en zéér beperkte budgetten. Eigenlijk past klasse C niet meer in de hedendaagse bouweisen, zeker met het oog op BENG.

Keuzemenu van de RVO

Het Programma van Eisen Frisse Scholen werkt als een soort keuzemenu waarbij u dus op verschillende thema’s eisen kan stellen. Per item kan dit variëren, op het ene onderdeel kan gekozen worden voor klasse B en het andere klasse A. Zoals het een keuzemenu betaamd is deze uitgebreid en specifiek. Download hieronder het PvE Frisse Scholen om de specificaties van de verschillende thema’s en klassen te bekijken.

Download het Programma van Eisen Frisse Scholen

Misschien ook interessant:

De kantoortuin in het kwade daglicht, maar hoe kan het ook?
Blog

De kantoortuin in het kwade daglicht, maar hoe kan het ook?

Niemand blijkt te houden van een kantoortuin: er wordt in veel kantoortuinen niet voldaan aan de eisen op het gebied van lucht, klimaat, licht en geluid.

Maak een keuze voor de lange termijn: 5 aandachtspunten bij het kiezen van klimaatbeheersing voor scholen
Blog

Maak een keuze voor de lange termijn: 5 aandachtspunten bij het kiezen van klimaatbeheersing voor scholen

Hoe maakt u niet alleen een goede keuze voor nu maar juist ook een toekomstbestendige keuze?

Het zal ze een zorg zijn?
Blog

Het zal ze een zorg zijn?

Leerkrachten staan voor de zorg van “hun” kinderen.  Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de zorg van leerkrachten als het gaat om het effect van het binnenklimaat op kinderen en de leer- en werkprestaties?