Hulde voor het MKB

Blog
Gepubliceerd op:
Hulde voor het MKB

Het is inmiddels overduidelijk dat het Covidvirus zich verspreidt door de lucht. Verse schone ventilatielucht is dus essentieel geworden voor onze gezondheid. Ruim en goed ventileren is lange tijd een onderbelicht item geweest in de transmissieroute naar de bescherming tegen het Covidvirus. Naast het vaccineren, het dragen van een mondmasker en het afstand houden, dient onze leef- en werkomgeving goed verlucht te zijn is nu het advies. En goed verluchten van onze gebouwde omgeving, daar is vooral visie, geld en daadkracht voor nodig.

Ventilatiebeleid onder de maat

Onze huidige ventilatienormen zijn bij lange niet toereikend om een gezonde omgeving te borgen. Bestaande ventilatie installaties zijn veelal beperkt in capaciteit en kennen geen verplichting van controle en inregeling. We mogen ons terecht zorgen maken om het beleid welke er is ten aanzien van ventileren. We missen visionisten en doorpakkers op dit gebied, de overheid laat hier echt steken vallen, zeker nu er haast is geboden om onze omgeving zo veilig mogelijk te maken om ons zoveel als mogelijk te beschermen met het juiste pakket van maatregelen.

Sinds we weer massaal binnen leven en werken, grijpt het virus opnieuw om zich en voordat je het weet is er weer een jaar voorbij. Dan is het opnieuw herfst en winter geworden, en leven en werken we weer onderdak. Binnenklimaat Nederland lobbyt bij de overheid en zet daarmee stappen om beter, meer en effectiever te ventileren onder de aandacht te brengen bij beleidmakers. Helaas is de ervaring dat het maken van beleid traag verloopt en laat de uitvoering tot realisatie op zich wachten.

MKB staat op

Maar let op, iets heel positiefs ontwikkelt zich. De motor en schouders van onze economie: het MKB maakt stappen. Kenmerkend voor het MKB zijn de familiebedrijven die nu het voortouw nemen en mij veelvuldig de vraag stellen, hoe voorzie en borg ik in een goede ventilatie voor mijn werknemers en mijn gasten? En in dezelfde zin wordt de vraag gesteld: hoe ga ik gelijktijdig een combi maken om mijn pand te verduurzamen? Wat toch schitterend dat juist het MKB het voortouw neemt en niet wacht op beleidsmakers, niet wacht op subsidieregelingen. Nee het heft in eigen hand nemen, praktisch denken en handelen, geen poespas, gewoon doorpakken.

Men wil het gewoon niet langer negeren maar oplossen. Ventileren is een must en beperkt het risico om besmet te raken. We moeten voortmaken om te zorgen dat we onze medewerkers goede en veilige werkomstandigheden bieden. De kop in het zand steken zit er bij deze club ondernemers duidelijk niet in. Vooroplopen met gezond zakelijk verstand en een vleugje eigenwijsheid.

Doorpakkers zijn het

Daarnaast merk ik dat deze ondernemers begaan zijn met onze leefomgeving, dat zij oprecht een bijdrage willen leveren voor onze planeet, kinderen en kleinkinderen. Ze gaan hun vastgoed verduurzamen, gebruiken zoveel als mogelijk te recyclen materiaal en denken heel bewust na over energieverbruik en CO2 emissies. En ik heb het geluk om met deze schitterende groep ondernemers aan tafel te zitten, met hun te sparren om te komen tot een oplossing die hout snijdt. Systemen die voldoen, nu en in de toekomst. Die bijdragen aan de gezondheid en verlaging van energie en CO2 emissies.

Ventileren, niet volgens de huidige minimale normen, maar gewoon goed en ruim voldoende. Opwekking van warmte en koude met energiezuinige warmtepompen, gecombineerd met energiezuinige ventilatoren en ruim bemeten installaties om de weerstanden en daardoor het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Ze zijn aardig op de hoogte deze groep, ze weten wat ze willen. Wat voel ik me thuis bij deze ondernemers die met hun pragmatisch denken en hun snelheid van handelen, stappen maken waar we allemaal wat aan hebben. Samen kunnen we de stap zetten, samen dragen we de verantwoording voor onze werknemers en de wereld om ons heen. Geen getreuzel en wachten op beleidmakers, gewoon nuchter nadenken en doen. Ze zijn een waardig voorbeeld voor ons allen.

Harry Vaatstra

Misschien ook interessant:

Bouwen vanuit het perfecte ontwerp
Blog

Bouwen vanuit het perfecte ontwerp

De Suikerfabriek leeft en bruist als nooit tevoren. Er zitten meer dan 50 bedrijven in en er worden evenementen en festivals georganiseerd. Jurian Zijlstra, Style26, is vanaf het begin betrokken bij de invulling en opbouw van het terrein.

Reinier van den Berg: 'Klimaatverandering biedt óók kansen.'
Blog

Reinier van den Berg: 'Klimaatverandering biedt óók kansen.'

Iemand die alles van de klimaatverandering weet is meteoroloog en boegbeeld van RTL Reinier van den Berg. Hij schetst voor ons een beeld van de huidige situatie én de mogelijkheden om het tij te keren. 

CO2 meter stoplicht: grenswaardes uitgelegd
Blog

CO2 meter stoplicht: grenswaardes uitgelegd

Meter geven via een stoplicht aan of de binnenlucht in orde is. Klinkt recht toe, recht aan, is het toch niet altijd. Verschillende meters geven namelijk andere grenswaardes aan.

Offerte aanvragen