Invulinstructie EPC-berekening Comfort°Plus 1532 (feb. 2019)

Inleiding

Klimaatgroep Holland brengt het Scholen˚Concept op de markt, dit onder de naam Comfort°Plus 15°32 (CP15°32). Dit systeem kenmerkt zich door een zeer lage geluidsproductie, een verhoogd ventilatiedebiet en een verlaagd opgenomen elektrisch en thermisch vermogen.

Meldkamer

Het concept wordt standaard gekoppeld aan de meldkamer, waardoor 24/7 monitoring mogelijk is. Dit resulteert in een absolute waarborging van de prestatie (ook ná installatie en oplevering), het comfort en de energiezuinigheid van het concept.

Verwarming

Voor de verwarming is het toestel uitgelegd om efficiënt te verwarmen bij een aanvoertemperatuur lager dan 35°C en beschikt de ingebouwde regeling over een unieke anti-stratificatieregeling.

Dynamische WTW

De Dynamische Warmte Terug Winning (D-WTW) is uniek in zijn soort en resulteert, in combinatie met de ingebouwde klimaatfuncties, in het laagst mogelijke energieverbruik om scholen te klimatiseren.

Ventilatie

De achterwaarts gekromde energiezuinige DC ventilator wordt geheel automatisch gestuurd in luchtdebiet, zowel in stand verwarming, koeling, ventilatie als ook de stand zomernachtkoeling. De ventilatie is geheel traploos uitgevoerd, werkt op basis van continue CO2-meting en kan variëren tussen 0 en 100%

Koppeling zonwering en verlichting

Elke unit is standaard voorzien van de mogelijkheid om onder meer de zonwering en verlichting van een lokaal of ruimte te koppelen en te besturen. Dit op basis van energievraag en aanwezigheid. De verlichtingsregeling heeft standaard een dim-functie en deze is uitgevoerd in 2 groepen. De zonwering kan per gevel worden ingesteld op alle windrichtingen.

Invulinstructie EPG-berekening Comfort˚Plus 15˚32

In deze invulinstructie wordt omschreven hoe het Scholen°Concept (CP15˚32) van Klimaatgroep Holland ingevuld moet worden in de software UNIEC2.0 om de Energie Prestatie Gebouwen te berekenen (EPG). Het invullen in andere software kan hier van afwijken, maar op basis van de in te vullen gegevens kan dit eenvoudig worden overgenomen.

Klimaatgroep Holland BV
Harry Vaatstra
Februari 2019

Elke school een Frisse School!
Een frisse school voor betere prestaties