Disclaimer

 Klimaatgroep Holland - de vertrouwde kennispartner voor een goed binnenklimaat!
Via deze website maakt u op beknopte wijze kennis met de klimaatconcepten en
diensten van Klimaatgroep Holland. De informatie op deze website wordt door
Klimaatgroep Holland met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, onderhouden
en geactualiseerd. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan
ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website getoonde informatie. Klimaatgroep Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op deze website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Klimaatgroep Holland en/of de desbetreffende externe rechtenhouder.

Neem voor uitgebreidere informatie omtrent onze diensten en producten gerust contact met ons op.


Credits

Website ontwerp, ontwikkeling en realisatie: NC Websites