Energiebesparingsplicht nu mogelijk ook informatieplicht

Terug naar: Actueel | Gepubliceerd op:

Vanuit de wet Milieubeheer hebben bedrijven en instellingen een verplichting tot energiebesparende maatregelen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht, komt er een informatieplicht.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde hierover een praktische video waarin uitgelegd wordt hoe u erachter komt óf u een plicht heeft tot energiebesparing en/of informatievoorziening. 

Wanneer er sprake is van deze plichten, wordt u bij de hand genomen over de uit te voeren maatregelen.
Voor de verschillende bedrijfstakken zijn ‘Erkende Maatregelenlijsten’ opgesteld, waarin te lezen is welke maatregelen genomen kunnen worden. Het betreft investeringen die binnen 5 jaar terugverdiend zijn.

1 juli 2019 is de uiterste datum waarop gerapporteerd moet worden om te voldoen aan de informatieplicht.

Bron: RVO