Het Scholen°Concept: energiezuinige klimaatbeheersing voor een Frisse School

Vraaggestuurd ventileren, koelen en verwarmen: maximaal comfort, minimale exploitatiekosten

Een vraaggestuurde klimaatoplossing voor scholen, kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen die een optimaal en fris binnenklimaat creëert. Het Scholenconcept is een totaaloplossing; ventileren, koelen en verwarmen, inclusief dynamische warmteterugwinning (D-WTW). Het slimme klimaatsysteem met unieke regel- en meettechniek, onder andere temperatuur en CO2 meting, zorgt voor het optimale binnenklimaat, maximaal comfort en verlaging van energie- en onderhoudskosten. Niet voor niets voldoet het Scholenconcept aan Frisse Scholen klasse B en kan een EPC reductie van bijna 0.9 bereikt worden!

Alles-in-één klimaatoplossing

Het Scholenconcept is een alles-in-één klimaatoplossing die ventilatie combineert met koelen en verwarmen. Door constante meting van CO2, temperaturen en luchtvochtigheid wordt het binnenklimaat optimaal aangepast aan de wensen van de gebruiker. Het decentrale klimaatsysteem zorgt per lokaal voor een fris binnenklimaat, waarbij rekening gehouden wordt met specifieke variabelen op ruimteniveau. Niemand hoeft daar iets voor te regelen en dit biedt maximaal comfort en gemak. Ingestelde maximale COconcentratie zorgt voor een hoge luchtkwaliteit en temperatuurfluctuaties en hinderlijke luchtstromen zijn verleden tijd en verhoogt het thermisch comfort. Gratis nachtkoeling resulteert in een heerlijk fris klaslokaal zonder energieverspilling.

Slim ventilatiesysteem door regelbare klimaatinstallatie

Ventilatie, koeling en verwarming vindt alleen plaats wanneer nodig. Dankzij unieke en slimme regel- en meettechniek wordt het binnenklimaat in de gaten gehouden en zo nodig ongemerkt bijgesteld. Dankzij de regelbare installatie wordt gebruik, beheer en onderhoud integraal met elkaar gecombineerd. Aanwezigheidsdetectie en eventuele koppeling met verlichting en zonwering voorkomt energieverspilling. Gebruikers kunnen zelf alle klimaatinstallaties centraal beheren. De meldkamer van Klimaatgroep Holland kan op afstand altijd de actuele status zien van de complete installatie. Ook storingsmeldingen kunnen op die manier gesignaleerd en eventueel verholpen worden. Ontzorgen noemen wij dat, want de gebruiker hoeft zich niet druk te maken om de werking van het klimaatsysteem.

Logi˚Connect

De opmars van het succesvolle Scholen˚Concept en het enthousiasme onder installateurs en eindgebruikers heeft ertoe geleid dat adviseurs meer en meer in aanraking kwamen met het concept. Met name vanuit deze hoek is de vraag gekomen hoe ook de overige ruimtes in een schoolgebouw (bijvoorbeeld een aula of directeurskamer) bestuurd kunnen worden. Evenals bijvoorbeeld een cv-ketel, zoneklep of warmtepomp. Om tegemoet te komen aan deze vraagstelling en het onderwijs te behoeden voor een 'houtje touwtje oplossing', een wir war van onoverzichtelijke besturingstechnieken, heeft Klimaatgroep Holland de Logi˚Connect-lijn ontwikkeld. Deze besturingslijn is ontwikkeld in samenwerking met en door het onderwijs. 

Een Frisse School voor betere prestaties

De luchtkwaliteit en het thermisch comfort op scholen is nog steeds niet goed. Menig onderzoek wijst uit dat dit negatieve invloed heeft op de prestaties en het ziekteverzuim van leerlingen en docenten. Maar dit werkt ook door op de energie- en onderhoudskosten. Een Frisse School door een slim klimaatsysteem zorgt voor betere prestaties in de breedste zin. Verbetering van de luchtkwaliteit en comfort kan door het Scholenconcept die voldoet aan Frisse Scholen klasse B.

Het Scholen°Concept samengevat:

 • Ventilatie, verwarming, koeling en filteren met één klimaatsysteem
 • Energiebesparing tot 43%
 • Dynamische warmteterugwinning
 • Koppeling met verlichting en zonwering
 • Aanwezigheidsdetectie
 • Gratis nachtkoeling
 • Binnenklimaat per ruimte beheersbaar
 • Lage bouwkundige kosten
 • Radiatorvrij
 • CO2-gestuurd
 • Duurzaam
 • Fluisterstil 
 • Voldoet aan klasse B, ISSO 89

Meer informatie? Lees hier de uitgebreide informatie of neem gerust contact met ons op.

Meer informatie

Elke school een Frisse School!

Een Frisse School voor betere prestaties

Meer weten over het Scholen˚Concept en/of de Logi˚Connect?