Invulinstructie EPG-berekening Comfort°Plus 1532

 

 

Inleiding

Klimaatgroep Holland brengt sinds kort de vernieuwde versie van de Comfort°Plus-unit (het Scholen˚Concept) op de markt, dit onder de naam Comfort°Plus 15°32 (CP15°32). Deze vernieuwde versie kenmerkt zich door een zeer lage geluidsproductie, een verhoogd ventilatiedebiet en een verlaagd opgenomen elektrisch en thermisch vermogen.

Meldkamer

Het concept wordt standaard gekoppeld aan de meldkamer, waardoor 24/7 monitoring mogelijk is. Dit resulteert in een absolute waarborging van de prestatie (ook ná installatie en oplevering), het comfort en de energiezuinigheid van het concept.

Verwarming

Voor de verwarming is het toestel uitgelegd om efficiënt te verwarmen bij een aanvoertemperatuur lager dan 35°C en beschikt de ingebouwde regeling over een unieke anti-stratificatieregeling.

Dynamische WTW

De Dynamische Warmte Terug Winning (D-WTW) is uniek in zijn soort en resulteert, in combinatie met de ingebouwde klimaatfuncties, in het laagst mogelijke energieverbruik om scholen te klimatiseren.

Ventilatie

De achterwaarts gekromde energiezuinige DC ventilator wordt geheel automatisch gestuurd in luchtdebiet, zowel in stand verwarming, koeling, ventilatie als ook de stand zomernachtkoeling. De ventilatie is geheel traploos uitgevoerd, werkt op basis van continue CO2-meting en kan variëren tussen 0 en 100%

Koppeling zonwering en verlichting

Elke unit is standaard voorzien van de mogelijkheid om onder meer de zonwering en verlichting van een lokaal of ruimte te koppelen en te besturen. Dit op basis van energievraag en aanwezigheid. De verlichtingsregeling heeft standaard een dim-functie en deze is uitgevoerd in 2 groepen. De zonwering kan per gevel worden ingesteld op alle windrichtingen.

 

Invulinstructie EPG-berekening Comfort˚Plus 15˚32

In deze invulinstructie wordt omschreven hoe het Scholen°Concept (CP15˚32) van Klimaatgroep Holland ingevuld moet worden in de software ENORM om de Energie Prestatie Gebouwen te berekenen (EPG). Het invullen in andere software kan hier van afwijken, maar op basis van de in te vullen gegevens kan dit eenvoudig worden overgenomen.

Klimaatgroep Holland BV

Harry Vaatstra

Oktober 2016

 

Verwarmingssysteem

Bij verwarmingssysteem dient op het tabblad ‘afgiftesysteem’ voor luchtverwarming worden gekozen. Indien de gemiddelde temperatuur van de aanvoer en retour van het verwarmingsmedium groter is dan 50°C, dan deze aanvinken of temperatuur <35°C aanvinken. Dit dient per verwarmingssysteem ingevoerd te worden.

Ventilatiesysteem

Belangrijk is om het aantal toestellen welke zich binnen een totaal ventilatiesysteem bevinden goed in beeld te hebben. Forfaitaire berekening ventilatoren moet uitgevinkt worden.

 

Tabblad ‘ventilatie’

Item:                                                                       In te vullen:

Ventilatiesysteem

 B. Mechanische toevoer - natuurlijke afvoer

Ventilatiesysteemvariant

 B.3 - CO2-sturing op toevoer per verblijfsruimte

Met toe- en/of afvoerkanaal

Dit aanvinken

Luchtdichtheidsklasse

Aangeven volgens welke luchtdichtheidsklasse de kanalen worden aangebracht (LUKA C)

Geïnstalleerde ventilatiecapaciteit

Indien benodigde capaciteit bekend is deze invullen onder 1d

Maximale   ventilatiecapaciteit bij

koudebehoefte

Deze aanvinken

Maximale spui ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte

Deze aanvinken

Spui voorziening aangeven

Doorgaans te openen ramen

Percentage terugregeling %

100%

Gelijkstroomventilatoren

Deze aanvinken.

 

Tabblad ‘ventilatoren’

Er dient per systeem bepaald te worden hoeveel dm³ lucht er verplaatst wordt. Dit is terug te vinden op het tabblad ‘ventilatie’ onder geïnstalleerde ventilatiecapaciteit, 1d. Indien er een forfaitaire waarde aangehouden wordt, het debiet wat achter 1d staat delen door het aantal toestellen. Als deze zelf ingevuld is, dan is het debiet per toestel bekend. Aan de hand van bijlage A (tabel hieronder ingevoegd), dient bij een totale externe weerstand van ±100 Pa en luchtvolume in m³/u het opgenomen vermogen in Watts worden uitgelezen.

Bijlage A

 

Item:                  In te vullen:

Regeling

Toerenregeling

Pnom bekend

Deze aanvinken

Nelm forf.

Gaat dan automatisch uit

Aantal

Het aantal toestellen in het systeem invullen

Pas [W]

0,00

Nelm

0,00

Pnom [W]

Geselecteerde waarde uit tabel invoeren (98 Watt voor 950 m3/hr)

 

Tabblad ‘rekenzones’

Item:                           In te vullen:

Verwarming in LBK

Deze aanvinken als er verwarming in toestel aanwezig is

Koeling in LBK

Deze aanvingen als er koeling in toestel aanwezig is

Extra circulatie

Deze aanvinken.